آزمون مرکز مشاوره

تست های روانشناسی

 زمانی که علم روانشناسی به عنوان یک علم جدید پذیرفته شد استفاده از ابزار برای سنجش پدیده‌های روانی نظیر احساس، ادراک، یادگیری، هوش، حافظه، شخصیت و … آغاز گردید. استفاده از ابزار در کنار طرح‌های تحقیقاتی آماری گرایشی جدید به نام روانسنجی را پدید آورد. در واقع روانسنجی به روانشناس کمک می‌کند تا پدیده‌های شخصیتی و رفتاری فرد را کمی و عددی و قابل سنجش و ارزیابی نماید.هم اکنون مشاورین و روانشناسان کارآزموده می‌کوشند تا با استفاده از تست‌ها و سایر ابزارها تشخیص و درمان دقیق‌تری را پی‌ریزی نمایند. مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام نیز به عنوان یک مرکز تخصصی روانشناسی از بهترین و به روزترین ابزارهای روانشناسی بهره ‌می‌برد